Heren Loebas bvba

Kliniekstraat 104/201

9050 Gentbrugge

0496 78 54 10

Heren Loebas creates visual stories that are so creative that people want to see them.

Stay informed

Stad Gent and Heren Loebas stunted with colossal viewing chairs in the Ghent neighbourhoods

/ Stad Gent

campaign launch

Volg je
buikgevoel

Last Friday, the city centre of Ghent awoke with no less than 50 colossal, colourful viewing chairs on the Gras- and Korenlei.

Ghent consists of 25 different neighbourhoods, each with its own unique character. "With the viewing chairs, we would like to invite the people of Ghent to view their neighbourhood from a different angle, to enjoy the view and to be inspired to set up a neighbourhood project", says Peter Van de Sijpe, Art director at Heren Loebas. In addition, the chairs form the basis for the city to enter into dialogue with its inhabitants and to discover together which ideas can make the district even better.

The chairs must also create a dynamic. They are portable and movable and give Ghentians the opportunity to work with them within their own neighbourhood. On Friday they moved from the centre of Ghent to the first 11 districts covered in the 'wijkbudget'. The Ghentians get the chance to move the chairs within their neighbourhood and thus reflect on, or draw attention to, a place that offers them opportunities within the district. The chairs will travel for 2 years through the first 11 active districts of the district budget. They are then moved to the remaining 14 districts.

The elegant design lookout chairs are the common thread throughout the launch campaign. Both in the photography of the campaign images and the video we see real Ghentians, each of whom has already done their bit in their own neighbourhood. They all have their own individuality and also have their own view of the district.

Last, but not least, the chairs are entirely Belgian-made. The chairs are by Antwerp designer Lien Van Deuren and were produced in Zwevegem, near Kortrijk. "We think it's important to create campaigns with impact, which are also sustainable and homegrown," says Peter. "Through these kinds of campaigns, we not only provide a crossover between design and communication, but also put our local craftsmanship in the spotlight."

Gent bestaat uit 25 verschillende wijken, elk met zijn eigen, unieke karakter. “Met de uitkijkstoelen willen we de Gentenaars uitnodiging om hun wijk te bekijken vanuit een andere hoek, te genieten van het uitzicht en zich hierdoor te laten inspireren om een wijkproject op poten te zetten”, zegt Peter Van de Sijpe, Art director bij Heren Loebas. Daarnaast vormen de stoelen de basis voor de stad om samen met haar inwoners in dialoog te treden en samen te ontdekken welke ideeën de wijk nog beter kunnen maken.

De stoelen moeten eveneens een dynamiek teweegbrengen. Ze zijn draagbaar en verplaatsbaar en geven Gentenaars de kans om ermee aan de slag te gaan binnen hun eigen wijk. Vrijdag verhuisden ze vanuit centrum Gent naar de eerste 11 wijken die aan bod komen in het Wijkbudget. De Gentenaars krijgen de kans om de stoelen te verplaatsen binnen hun wijk en zo te reflecteren over, of aandacht te vestigen op een plaats die voor hen mogelijkheden biedt binnen de wijk. De stoelen zullen gedurende 2 jaar rondreizen doorheen de eerste 11 actieve wijken van het wijkbudget. Daarna worden ze verplaatst naar de resterende 14 wijken.

De elegante design uitkijkstoelen vormen de rode draad doorheen de lanceringscampagne. Zowel in de fotografie van de campagnebeelden als de video zien we echte Gentenaars, die elk reeds hun steentje bijgedragen hebben in hun eigen wijk. Ze hebben allen hun eigenheid en hebben bovendien een eigen kijk op de wijk.

Last, but not least, zijn de stoelen volledig van Belgische makelij. De stoelen zijn van de hand van Antwerpse designer Lien Van Deuren en werden geproduceerd in Zwevegem, bij Kortrijk. “We vinden het belangrijk om campagnes te creëren met impact, die bovendien ook duurzaam én van eigen bodem zijn”, zegt Peter. “Door dit soort campagnes zorgen we niet alleen voor een cross-over tussen design en communicatie, maar zetten we bovendien ook ons lokaal vakmanschap extra in de kijker.”

Creative team

Productdesign stoelen: Hartwerp / Lien Van Deuren
Copywriting Lien De Ruyck
Video: Bert Degraeve
Fotografie campagnebeelden: Thomas Sweertvaegher

Let's shape
your story

Don’t wait for that chance encounter. Drop us a line or join us for tea time. The pleasure is already ours!

Contact us